lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ตรวจสอบสถานะสินค้า

เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
2 ปีที่ผ่านมา
ตรวจสอบสถานะสินค้า ล่าสุด
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
91
#0121
ฉัตรลดา
สั่ง 15 ก.พ.61

LPDU000454758

จัดส่ง 28 ก.พ.61

จัดส่งแล้ว

PK019 / 1 ชิ้น

FL004 / 1 ชิ้น

92
#0122
กิตติกานต์ ถิร..
สั่ง 24 ก.พ.61

LPDU000461191

จัดส่ง 6 มี.ค.61

จัดส่งแล้ว

PK002 / 1 ชิ้น

93
#0123
ชลิตา ชิน..
สั่ง 22 เม.ย.61

LPDU000515234

จัดส่ง 7 พ.ค. 61

จัดส่งแล้ว

EH001 / 1 ชิ้น

FL001 / 1 ชิ้น

94
#0124
นภัสสร บุร..
สั่ง 24 เม.ย.61

LPDU000515232

จัดส่ง 7 พ.ค.61

จัดส่งแล้ว

JOR010 / 1 ชิ้น

95
#0125
ธีระวิทย์ แซ่..
สั่ง 17 พ.ค.61

จัดส่งระหว่าง

28 พ.ค.- 6 มิ.ย.61

รอสินค้านำเข้า

PK014 / 1 ชิ้น

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
2 ปีที่ผ่านมา
สถานะสินค้า ลำดับที่ 1-5 (จัดส่งแล้ว)
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
1 #0005 สหรัฐ คำ... สั่ง 23 พ.ย. 58

จัดส่ง 4 ธ.ค. 58

EP330407357TH

จัดส่งแล้ว JOR001 / 1 ชิ้น
2 #0006 นาวิน สว่าง.. สั่ง 20 ธ.ค.58

จัดส่ง 21 ธ.ค.58

EP329973227TH

จัดส่งแล้ว JOR001 / 1 ชิ้น
3 #0007 พัชรียา มหาพิช... สั่ง 6 ม.ค.59

จัดส่ง 14 ม.ค.59

EP233687273TH

จัดส่งแล้ว PK019 / 1 ชิ้น
4
#0008
อดุลย์ ม่วง...
สั่ง14 ม.ค.59

จัดส่ง 25 ม.ค.59

EP546012595TH

จัดส่งแล้ว

PK036 / 1 ชิ้น

JOR015 / 1 ชิ้น

5
#0014
Pu Jin...
สั่ง 3 มี.ค.59

จัดส่ง 14 มี.ค.59

EP797817788TH

จัดส่งแล้ว

VNP009 / 1 ชิ้น

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา
สถานะสินค้า ลำดับที่ 6-10 (จัดส่งแล้ว)
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
6
#0017
สุชาดา จันทร์...
(ครูจิ๋ว)
สั่ง 13 มี.ค.59

จัดส่ง 22 มี.ค.59 

EP798546463TH
จัดส่งแล้ว

PK024 / 1 ชิ้น

PK029 / 1 ชิ้น

7
#0018
ทศพล รุ่งโรจน์...
สั่ง 20 มี.ค.59

จัดส่ง 28 มี.ค. 59

EP798567517TH

จัดส่งแล้ว

PK001 / 1 ชิ้น

JOR010 / 1 ชิ้น

8
#0019
พิทยา สว่าง..
สั่ง 22 มี.ค.59

จัดส่ง 31 มี.ค. 59

EQ172361695TH

จัดส่งแล้ว

PK033/ 2 ชิ้น

9
#0020
ทศพล รุ่งโรจน์...
สั่ง 24 เม.ษ.59

จัดส่ง 11 พ.ค. 59

EQ173733897TH

EQ173608506TH

จัดส่งแล้ว

PK023 / 1 ชิ้น

VN032 / 1 ชิ้น

EH001 / 1 ชิ้น

10
#0021
ประเสริฐ บัว..
สั่ง 27 เม.ษ.59

จัดส่ง 16 พ.ค. 59

EQ173608497TH

จัดส่งแล้ว

VN003 / 1 ชิ้น

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #3
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา
สถานะสินค้า ลำดับที่ 11-15 (จัดส่งแล้ว)
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
11
#0022
ณัชชา เกิด..
สั่ง 28 พ.ค.59

จัดส่ง 7 มิ.ย. 59

EQ460873655TH

จัดส่งแล้ว

JOR007 / 1 ชิ้น

12
#0024
อารักษ์ แดง.
สั่ง 3 มิ.ย.59

จัดส่ง 13 มิ.ย. 59

EQ460897348TH

จัดส่งแล้ว

VN001 / 1 ชิ้น

13
#0026
วรกร วุฒิพิ..
สั่ง 12 มิ.ย.59

จัดส่ง 25 มิ.ย. 59

EQ461195394TH

จัดส่งแล้ว

VNP014 / 2 ชิ้น

14
#0027
ทวีทรัพย์ ..
สั่ง 12 มิ.ย.59

จัดส่ง 25 มิ.ย. 59

EQ461195403TH

จัดส่งแล้ว

JOR012 / 1 ชิ้น

15
#0028
ศิวณัฐ บุญ..
สั่ง 17 มิ.ย.59

จัดส่ง 2 ก.ค. 59

EQ174042685TH

จัดส่งแล้ว

PK003 / 1 ชิ้น

JOR021 / 1 ชิ้น

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #4
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา
สถานะสินค้า ลำดับที่ 16-20 (จัดส่งแล้ว)
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
16
#0029
นพกร กีรติ..
สั่ง 4 ก.ค.59

EQ173818028TH จัดส่ง 23 ก.ค. 59

จัดส่งแล้ว

PK026 / 1 ชิ้น

CK001 / 1ชิ้น

17
#0030
ปทุมมาศ ราชสี..
สั่ง 12 ก.ค.59

EQ173818014TH จัดส่ง 23 ก.ค. 59

จัดส่งแล้ว

VN014 / 1 ชิ้น

18
#0031
บุญชัย โสภณ..
สั่ง 20 ก.ค.59

EQ173983413TH จัดส่ง 2 ส.ค. 59

จัดส่งแล้ว

JOR016 / 1 ชิ้น

PK013 / 1 ชิ้น

19
#0032
ยุทธพงป์ ปัตถา..
สั่ง 20 ก.ค.59

EQ173983400TH จัดส่ง 2 ส.ค. 59

จัดส่งแล้ว

PK058 / 1 ชิ้น

20
#0033
จิตรวัช ประดิษฐ์..
สั่ง 23 ก.ค.59

EQ173983395TH จัดส่ง 2 ส.ค. 59

จัดส่งแล้ว

PK049 / 1 ชิ้น

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #5
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา
สถานะสินค้า ลำดับที่ 21-25 (จัดส่งแล้ว)
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
21
#0034
การิน จิณ..
สั่ง 27 ก.ค.59

EQ593709990TH

จัดส่ง 10 ส.ค. 59

จัดส่งแล้ว

FL001 / 1 ชิ้น

22
#0036
จีระพงษ์ พลรัก..
สั่ง 31 ก.ค.59

EQ593709986TH

จัดส่ง 10 ส.ค. 59

จัดส่งแล้ว

PK002 / 1 ชิ้น

PK047 / 1 ชิ้น

23
#0038
ณภัทร กอง..
สั่ง 16 ส.ค.59

EP367245241TH

จัดส่ง 1 ก.ย. 59

จัดส่งแล้ว

JOR010 / 1 ชิ้น

24
#0039
นพนัส โอโล..
สั่ง 18 ส.ค.59

EQ802877234TH

จัดส่ง 5 ก.ย. 59

จัดส่งแล้ว

VNP016 / 1 ชิ้น

25
#0040
สมพร แสง..
สั่ง 19 ส.ค.59

EQ802877248TH

จัดส่ง 5 ก.ย. 59

จัดส่งแล้ว

PK029 / 1 ชิ้น

PK022 / 1 ชิ้น

PK023 / 1 ชิ้น

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #6
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา
สถานะสินค้า ลำดับที่ 26-30 (จัดส่งแล้ว)
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
26
#0043
กรัญญา ลิม..
สั่ง 27 ส.ค.59

EQ594287476TH

จัดส่ง 12 ก.ย. 59

จัดส่งแล้ว

VN003 / 1 ชิ้น

PK045 / 1 ชิ้น

27
#0044
สิริดนัย ผล..
สั่ง 29 ส.ค.59

EQ594287462TH

จัดส่ง 12 ก.ย. 59

จัดส่งแล้ว

PK057 / 1 ชิ้น

28
#0046
ศิรัสพล วิถี..
สั่ง 2 ก.ย.59

EP911068269TH

จัดส่ง 19 ก.ย. 59

จัดส่งแล้ว

VN002 / 1 ชิ้น

29
#0047
art ..
สั่ง 3 ก.ย.59

EP911068255TH

จัดส่ง 19 ก.ย. 59

จัดส่งแล้ว

PK031 / 1 ชิ้น

30
#0049
ประเสริฐ บัว..
สั่ง 10 ก.ย.59

EQ594261187TH

จัดส่ง 26 ก.ย. 59

จัดส่งแล้ว

PK054 / 1ชิ้น

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #7
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา
สถานะสินค้า ลำดับที่ 31-35 (จัดส่งแล้ว)
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
31
#0050
สมพร แสง..
สั่ง 11 ก.ย.59

EQ594261173TH

จัดส่ง 26 ก.ย. 59

จัดส่งแล้ว

PK041 / 1 ชิ้น

32
#0051
ทิพบงกช จันทร์..
สั่ง 18 ก.ย.59

ER018971995TH

จัดส่ง 3 ต.ค. 59

จัดส่งแล้ว

PK026 / 1 ชิ้น

33
#0053
พีระศักดิ์ ทอง..
สั่ง 22 ก.ย.59

ER018975762TH

จัดส่ง 4 ต.ค. 59

จัดส่งแล้ว

VNP014 / 1 ชิ้น

34
#0054
สิทธิพร สุร..
สั่ง 23 ก.ย.59

NIM Express

6101610230321

15 ต.ค. 59

จัดส่งแล้ว

EH004 / 1 ชิ้น

35
#0055
นลิน เกลี้ยง..
สั่ง 7 ต.ค.59

ER019341063TH

จัดส่ง 25 ต.ค. 59

จัดส่งแล้ว

PK002 / 1 ชิ้น

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #8
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา
สถานะสินค้า ลำดับที่ 36-40 (จัดส่งแล้ว)
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
36
#0056
อดุลย์ สุ,,
สั่ง 9 ต.ค.59

ER019459527TH

จัดส่ง 26 ต.ค. 59

จัดส่งแล้ว

VNP014 / 1 ชิ้น

37
#0057
จิรภัทร แสน..
สั่ง 10 ต.ค.59

ER019477260TH

จัดส่ง 31 ต.ค. 59

จัดส่งแล้ว

VNP014 / 1 ชิ้น

38
#0058
โสภณ จินดา..
สั่ง 23 ต.ค.59

ER019228024TH

จัดส่ง 4 พ.ย. 59

จัดส่งแล้ว

PK005 / 1 ชิ้น

39
#0059
ณัฏฐนันท์ วงศ์วิ...
สั่ง 3 พ.ย.59

ER201831376TH

จัดส่ง 17 พ.ย. 59

จัดส่งแล้ว

PK019 / 1 ชิ้น

40
#0062
สุรศักดิ์ เบญจ..
สั่ง 14 พ.ย.59

ER328825859TH

จัดส่ง 24 พ.ย. 59

จัดส่งแล้ว

VN003 / 1 ชิ้น

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #9
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา
สถานะสินค้า ลำดับที่ 41-45 (จัดส่งแล้ว)
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
41
#0063
ณัฐวิชช มา..
สั่ง 14 พ.ย.59

NIM Express

6101611460154

จัดส่ง 26 พ.ย. 59

จัดส่งแล้ว

PK003 / 1 ชิ้น

42
#0064
นนท์ธวัช มาศ..
สั่ง 18 พ.ย.59

ER329060658TH

จัดส่ง 7 ธ.ค. 59

จัดส่งแล้ว

JOR016 / 1 ชิ้น

43
#0065
คมพัชญ์ วีร..
สั่ง 27 พ.ย.59

ER329244237TH

จัดส่ง 14 ธ.ค. 59

จัดส่งแล้ว

JOR011 / 1 ชิ้น

44
#0067
รพีพงศ์ กาบ..
สั่ง 5 ธ.ค.59

ER329244223TH

จัดส่ง 14 ธ.ค. 59

จัดส่งแล้ว

JOR001 / 1 ชิ้น

45
#0070
อิสราพร รูป..
สั่ง 17 ธ.ค.59

ER328793966TH

จัดส่ง 26ธ.ค.59

จัดส่งแล้ว

PK024 / 1 ชิ้น

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #10
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา
สถานะสินค้า ลำดับที่ 46-50 (จัดส่งแล้ว)
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
46
#0071
ชัยโรช สำมะ..
สั่ง 19 ธ.ค.59

ER328793952TH

จัดส่ง 26ธ.ค.59

จัดส่งแล้ว

PK022 / 1 ชิ้น

PK032 / 1 ชิ้น

47
#0072
ยงยุทธ โพ​ธิ..
สั่ง 19 ธ.ค.59

ER388651523TH

จัดส่ง 5 ม.ค. 60

จัดส่งแล้ว

PK022 / 1 ชิ้น

VN032 / 1 ชิ้น

48
#0073
ยงยุทธ โพ​ธิ..
สั่ง 23 ส.ค.59

EQ691658272TH

จัดส่ง 6 ม.ค. 60

จัดส่งแล้ว

PK003 / 1 ชิ้น

JOR010 / 1 ชิ้น

PK031 / 1 ชิ้น

49
#0074
จิรายุฐฆ์ พูนผล..
สั่ง 25 ธ.ค.59

ER388651537TH

จัดส่ง 5 ม.ค. 60

จัดส่งแล้ว

JOR016 / 1 ชิ้น

FL001 / 1 ชิ้น

50
#0075
อำพร คุ้ม..
สั่ง 28 ธ.ค.59

ER388663331TH

จัดส่ง 9 ม.ค. 60

จัดส่งแล้ว

PK047 / 1 ชิ้น

1
2
ถัดไป ›
แสดงความคิดเห็นที่ 1-10 จากทั้งหมด 18 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

    

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม74,401 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด35,466 ครั้ง
เปิดร้าน1 พ.ย. 2558
ร้านค้าอัพเดท23 พ.ค. 2561

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

CONTACT US

0958911432

สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า EQ006
1,200.00 บาท
830.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า EQ005
1,200.00 บาท
830.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า FL004
1,260.00 บาท
880.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า FL003
1,090.00 บาท
720.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า FL002
1,240.00 บาท
830.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า ระบุที่สินค้าย่อย
1,950.00 บาท
1,550.00 บาท
รหัสสินค้า ระบุที่สินค้าย่อย
1,790.00 บาท
1,390.00 บาท
รหัสสินค้า ระบุที่สินค้าย่อย
1,990.00 บาท
1,590.00 บาท
รหัสสินค้า EQ004
1,200.00 บาท
830.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า EQ003
1,250.00 บาท
850.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า EQ002
1,200.00 บาท
830.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า EQ001
1,200.00 บาท
830.00 บาท
สินค้าหมด
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านSMARTFORMEN
SMARTFORMEN
SMARTFORMEN ยินดีต้อนรับ ทางร้านจำหน่าย ITEMS พิเศษ สุดเท่ สวย ดูดี เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ขอขอบพระคุณอย่างสูงในการใช้บริการกับร้านเรา
เบอร์โทร : 0958911432
อีเมล : smartformen@outlook.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก