lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ตรวจสอบสถานะสินค้า

เจ้าของร้าน
ตรวจสอบสถานะสินค้า ล่าสุด
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
101
#0131
ชัชฎาพร ธิ..
สั่ง 5 ส.ค.61

LPDU000585562

จัดส่ง 16 ส.ค. 61

จัดส่งแล้ว

VNP014 / 1 ชิ้น

102
#0132
ภัทรภณ บำ..
สั่ง 6 ส.ค.61

LPDU000585561

จัดส่ง 16 ส.ค. 61

จัดส่งแล้ว

JOR002 / 1 ชิ้น

103
#0133
สุทธิชาติ บุญ..
สั่ง 13 ส.ค.61

จัดส่งระหว่าง

23 ส.ค. - 3 ก.ย. 61

รอนำเข้าสินค้า

EH001 / 1 ชิ้น

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน
สถานะสินค้า ลำดับที่ 1-5 (จัดส่งแล้ว)
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
1 #0005 สหรัฐ คำ... สั่ง 23 พ.ย. 58

จัดส่ง 4 ธ.ค. 58

EP330407357TH

จัดส่งแล้ว JOR001 / 1 ชิ้น
2 #0006 นาวิน สว่าง.. สั่ง 20 ธ.ค.58

จัดส่ง 21 ธ.ค.58

EP329973227TH

จัดส่งแล้ว JOR001 / 1 ชิ้น
3 #0007 พัชรียา มหาพิช... สั่ง 6 ม.ค.59

จัดส่ง 14 ม.ค.59

EP233687273TH

จัดส่งแล้ว PK019 / 1 ชิ้น
4
#0008
อดุลย์ ม่วง...
สั่ง14 ม.ค.59

จัดส่ง 25 ม.ค.59

EP546012595TH

จัดส่งแล้ว

PK036 / 1 ชิ้น

JOR015 / 1 ชิ้น

5
#0014
Pu Jin...
สั่ง 3 มี.ค.59

จัดส่ง 14 มี.ค.59

EP797817788TH

จัดส่งแล้ว

VNP009 / 1 ชิ้น

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
เจ้าของร้าน
สถานะสินค้า ลำดับที่ 6-10 (จัดส่งแล้ว)
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
6
#0017
สุชาดา จันทร์...
(ครูจิ๋ว)
สั่ง 13 มี.ค.59

จัดส่ง 22 มี.ค.59 

EP798546463TH
จัดส่งแล้ว

PK024 / 1 ชิ้น

PK029 / 1 ชิ้น

7
#0018
ทศพล รุ่งโรจน์...
สั่ง 20 มี.ค.59

จัดส่ง 28 มี.ค. 59

EP798567517TH

จัดส่งแล้ว

PK001 / 1 ชิ้น

JOR010 / 1 ชิ้น

8
#0019
พิทยา สว่าง..
สั่ง 22 มี.ค.59

จัดส่ง 31 มี.ค. 59

EQ172361695TH

จัดส่งแล้ว

PK033/ 2 ชิ้น

9
#0020
ทศพล รุ่งโรจน์...
สั่ง 24 เม.ษ.59

จัดส่ง 11 พ.ค. 59

EQ173733897TH

EQ173608506TH

จัดส่งแล้ว

PK023 / 1 ชิ้น

VN032 / 1 ชิ้น

EH001 / 1 ชิ้น

10
#0021
ประเสริฐ บัว..
สั่ง 27 เม.ษ.59

จัดส่ง 16 พ.ค. 59

EQ173608497TH

จัดส่งแล้ว

VN003 / 1 ชิ้น

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #3
เจ้าของร้าน
สถานะสินค้า ลำดับที่ 11-15 (จัดส่งแล้ว)
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
11
#0022
ณัชชา เกิด..
สั่ง 28 พ.ค.59

จัดส่ง 7 มิ.ย. 59

EQ460873655TH

จัดส่งแล้ว

JOR007 / 1 ชิ้น

12
#0024
อารักษ์ แดง.
สั่ง 3 มิ.ย.59

จัดส่ง 13 มิ.ย. 59

EQ460897348TH

จัดส่งแล้ว

VN001 / 1 ชิ้น

13
#0026
วรกร วุฒิพิ..
สั่ง 12 มิ.ย.59

จัดส่ง 25 มิ.ย. 59

EQ461195394TH

จัดส่งแล้ว

VNP014 / 2 ชิ้น

14
#0027
ทวีทรัพย์ ..
สั่ง 12 มิ.ย.59

จัดส่ง 25 มิ.ย. 59

EQ461195403TH

จัดส่งแล้ว

JOR012 / 1 ชิ้น

15
#0028
ศิวณัฐ บุญ..
สั่ง 17 มิ.ย.59

จัดส่ง 2 ก.ค. 59

EQ174042685TH

จัดส่งแล้ว

PK003 / 1 ชิ้น

JOR021 / 1 ชิ้น

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #4
เจ้าของร้าน
สถานะสินค้า ลำดับที่ 16-20 (จัดส่งแล้ว)
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
16
#0029
นพกร กีรติ..
สั่ง 4 ก.ค.59

EQ173818028TH จัดส่ง 23 ก.ค. 59

จัดส่งแล้ว

PK026 / 1 ชิ้น

CK001 / 1ชิ้น

17
#0030
ปทุมมาศ ราชสี..
สั่ง 12 ก.ค.59

EQ173818014TH จัดส่ง 23 ก.ค. 59

จัดส่งแล้ว

VN014 / 1 ชิ้น

18
#0031
บุญชัย โสภณ..
สั่ง 20 ก.ค.59

EQ173983413TH จัดส่ง 2 ส.ค. 59

จัดส่งแล้ว

JOR016 / 1 ชิ้น

PK013 / 1 ชิ้น

19
#0032
ยุทธพงป์ ปัตถา..
สั่ง 20 ก.ค.59

EQ173983400TH จัดส่ง 2 ส.ค. 59

จัดส่งแล้ว

PK058 / 1 ชิ้น

20
#0033
จิตรวัช ประดิษฐ์..
สั่ง 23 ก.ค.59

EQ173983395TH จัดส่ง 2 ส.ค. 59

จัดส่งแล้ว

PK049 / 1 ชิ้น

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #5
เจ้าของร้าน
สถานะสินค้า ลำดับที่ 21-25 (จัดส่งแล้ว)
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
21
#0034
การิน จิณ..
สั่ง 27 ก.ค.59

EQ593709990TH

จัดส่ง 10 ส.ค. 59

จัดส่งแล้ว

FL001 / 1 ชิ้น

22
#0036
จีระพงษ์ พลรัก..
สั่ง 31 ก.ค.59

EQ593709986TH

จัดส่ง 10 ส.ค. 59

จัดส่งแล้ว

PK002 / 1 ชิ้น

PK047 / 1 ชิ้น

23
#0038
ณภัทร กอง..
สั่ง 16 ส.ค.59

EP367245241TH

จัดส่ง 1 ก.ย. 59

จัดส่งแล้ว

JOR010 / 1 ชิ้น

24
#0039
นพนัส โอโล..
สั่ง 18 ส.ค.59

EQ802877234TH

จัดส่ง 5 ก.ย. 59

จัดส่งแล้ว

VNP016 / 1 ชิ้น

25
#0040
สมพร แสง..
สั่ง 19 ส.ค.59

EQ802877248TH

จัดส่ง 5 ก.ย. 59

จัดส่งแล้ว

PK029 / 1 ชิ้น

PK022 / 1 ชิ้น

PK023 / 1 ชิ้น

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #6
เจ้าของร้าน
สถานะสินค้า ลำดับที่ 26-30 (จัดส่งแล้ว)
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
26
#0043
กรัญญา ลิม..
สั่ง 27 ส.ค.59

EQ594287476TH

จัดส่ง 12 ก.ย. 59

จัดส่งแล้ว

VN003 / 1 ชิ้น

PK045 / 1 ชิ้น

27
#0044
สิริดนัย ผล..
สั่ง 29 ส.ค.59

EQ594287462TH

จัดส่ง 12 ก.ย. 59

จัดส่งแล้ว

PK057 / 1 ชิ้น

28
#0046
ศิรัสพล วิถี..
สั่ง 2 ก.ย.59

EP911068269TH

จัดส่ง 19 ก.ย. 59

จัดส่งแล้ว

VN002 / 1 ชิ้น

29
#0047
art ..
สั่ง 3 ก.ย.59

EP911068255TH

จัดส่ง 19 ก.ย. 59

จัดส่งแล้ว

PK031 / 1 ชิ้น

30
#0049
ประเสริฐ บัว..
สั่ง 10 ก.ย.59

EQ594261187TH

จัดส่ง 26 ก.ย. 59

จัดส่งแล้ว

PK054 / 1ชิ้น

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #7
เจ้าของร้าน
สถานะสินค้า ลำดับที่ 31-35 (จัดส่งแล้ว)
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
31
#0050
สมพร แสง..
สั่ง 11 ก.ย.59

EQ594261173TH

จัดส่ง 26 ก.ย. 59

จัดส่งแล้ว

PK041 / 1 ชิ้น

32
#0051
ทิพบงกช จันทร์..
สั่ง 18 ก.ย.59

ER018971995TH

จัดส่ง 3 ต.ค. 59

จัดส่งแล้ว

PK026 / 1 ชิ้น

33
#0053
พีระศักดิ์ ทอง..
สั่ง 22 ก.ย.59

ER018975762TH

จัดส่ง 4 ต.ค. 59

จัดส่งแล้ว

VNP014 / 1 ชิ้น

34
#0054
สิทธิพร สุร..
สั่ง 23 ก.ย.59

NIM Express

6101610230321

15 ต.ค. 59

จัดส่งแล้ว

EH004 / 1 ชิ้น

35
#0055
นลิน เกลี้ยง..
สั่ง 7 ต.ค.59

ER019341063TH

จัดส่ง 25 ต.ค. 59

จัดส่งแล้ว

PK002 / 1 ชิ้น

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #8
เจ้าของร้าน
สถานะสินค้า ลำดับที่ 36-40 (จัดส่งแล้ว)
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
36
#0056
อดุลย์ สุ,,
สั่ง 9 ต.ค.59

ER019459527TH

จัดส่ง 26 ต.ค. 59

จัดส่งแล้ว

VNP014 / 1 ชิ้น

37
#0057
จิรภัทร แสน..
สั่ง 10 ต.ค.59

ER019477260TH

จัดส่ง 31 ต.ค. 59

จัดส่งแล้ว

VNP014 / 1 ชิ้น

38
#0058
โสภณ จินดา..
สั่ง 23 ต.ค.59

ER019228024TH

จัดส่ง 4 พ.ย. 59

จัดส่งแล้ว

PK005 / 1 ชิ้น

39
#0059
ณัฏฐนันท์ วงศ์วิ...
สั่ง 3 พ.ย.59

ER201831376TH

จัดส่ง 17 พ.ย. 59

จัดส่งแล้ว

PK019 / 1 ชิ้น

40
#0062
สุรศักดิ์ เบญจ..
สั่ง 14 พ.ย.59

ER328825859TH

จัดส่ง 24 พ.ย. 59

จัดส่งแล้ว

VN003 / 1 ชิ้น

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #9
เจ้าของร้าน
สถานะสินค้า ลำดับที่ 41-45 (จัดส่งแล้ว)
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
41
#0063
ณัฐวิชช มา..
สั่ง 14 พ.ย.59

NIM Express

6101611460154

จัดส่ง 26 พ.ย. 59

จัดส่งแล้ว

PK003 / 1 ชิ้น

42
#0064
นนท์ธวัช มาศ..
สั่ง 18 พ.ย.59

ER329060658TH

จัดส่ง 7 ธ.ค. 59

จัดส่งแล้ว

JOR016 / 1 ชิ้น

43
#0065
คมพัชญ์ วีร..
สั่ง 27 พ.ย.59

ER329244237TH

จัดส่ง 14 ธ.ค. 59

จัดส่งแล้ว

JOR011 / 1 ชิ้น

44
#0067
รพีพงศ์ กาบ..
สั่ง 5 ธ.ค.59

ER329244223TH

จัดส่ง 14 ธ.ค. 59

จัดส่งแล้ว

JOR001 / 1 ชิ้น

45
#0070
อิสราพร รูป..
สั่ง 17 ธ.ค.59

ER328793966TH

จัดส่ง 26ธ.ค.59

จัดส่งแล้ว

PK024 / 1 ชิ้น

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #10
เจ้าของร้าน
สถานะสินค้า ลำดับที่ 46-50 (จัดส่งแล้ว)
ลำดับ ออเดอร์ รายชื่อลูกค้า วันที่สั่งสินค้า กำหนดจัดส่ง สถานะสินค้า รายละเอียดสินค้า
46
#0071
ชัยโรช สำมะ..
สั่ง 19 ธ.ค.59

ER328793952TH

จัดส่ง 26ธ.ค.59

จัดส่งแล้ว

PK022 / 1 ชิ้น

PK032 / 1 ชิ้น

47
#0072
ยงยุทธ โพ​ธิ..
สั่ง 19 ธ.ค.59

ER388651523TH

จัดส่ง 5 ม.ค. 60

จัดส่งแล้ว

PK022 / 1 ชิ้น

VN032 / 1 ชิ้น

48
#0073
ยงยุทธ โพ​ธิ..
สั่ง 23 ส.ค.59

EQ691658272TH

จัดส่ง 6 ม.ค. 60

จัดส่งแล้ว

PK003 / 1 ชิ้น

JOR010 / 1 ชิ้น

PK031 / 1 ชิ้น

49
#0074
จิรายุฐฆ์ พูนผล..
สั่ง 25 ธ.ค.59

ER388651537TH

จัดส่ง 5 ม.ค. 60

จัดส่งแล้ว

JOR016 / 1 ชิ้น

FL001 / 1 ชิ้น

50
#0075
อำพร คุ้ม..
สั่ง 28 ธ.ค.59

ER388663331TH

จัดส่ง 9 ม.ค. 60

จัดส่งแล้ว

PK047 / 1 ชิ้น

1
2
ถัดไป ›
แสดงความคิดเห็นที่ 1-10 จากทั้งหมด 20 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

    

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม79,080 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด37,954 ครั้ง
เปิดร้าน1 พ.ย. 2558
ร้านค้าอัพเดท16 ส.ค. 2561

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

CONTACT US

สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า TL001-1
1,490.00 บาท
1,900.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า TL001
1,490.00 บาท
1,900.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า PK024-1
790.00 บาท
1,190.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า VN033-1
790.00 บาท
1,190.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า MZ001-1
850.00 บาท
1,250.00 บาท
  • สั่งซื้อ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านSMARTFORMEN
SMARTFORMEN
SMARTFORMEN ยินดีต้อนรับ ทางร้านจำหน่าย ITEMS พิเศษ สุดเท่ สวย ดูดี เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ขอขอบพระคุณอย่างสูงในการใช้บริการกับร้านเรา
เบอร์โทร :
อีเมล : smartformen@outlook.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก